Reclame banners

Ga naar telegraaf.nl. Bekijk de banners. Stel je voor dat jij hier je eigen banners mag plaatsen. Je mag helemaal zelf verzinnen voor welk onderwerp of product. Waar wil jij reclame voor maken, als je dat gratis op telegraaf.nl mag doen?

Je ontwerpt deze banner op twee verschillende formaten: kies er 2 uit deze lijst Online algemeen. Zie ook deze aanleverspecificaties.

Doe dan de afmetingen x2. Ontwerp de banners in Photoshop op dit dubbele formaat (zet 2x achter de naam). Bewaar de originele banners als PSD in x2 oftewel in dubbele resolutie. Die is bedoeld voor alle Retina schermen. Die hebben 4 pixels waar normaal 1 pixel is. Deze Retina 2x banners exporteer je ook voor web, aanleverklaar, als jpg high in sRGB.

Plaats je banners in de website, met Photoshop, in het normale formaat 1x. Exporteer het geheel voor web als jpg high.

Maar bewaar dit ook als PSD-file, dus met alle lagen.

En bewaar de beide banners ook apart als PSD-file in de dubbele resolutie , dus met “2x” erachter.

Uiteindelijk heb je een map met minstens 4 files:

  1. banner1-2x.psd
  2. banner2-2x.psd
  3. telegraaf.psd
  4. telegraaf.jpg

En aan het eind van de les laat je die map zien.