Zelfstudie

De opdracht is ZELFSTUDIE.
Schrijf een artikel op je website met daarin een verslag, zeven weken lang, elke week met updates, van een opdracht die je jezelf geeft.
Je moet daarin omschrijven welke opdracht je jezelf hebt gegeven:
Wat je wil leren (je leerdoel).
En welk lesmateriaal je hebt gevonden, en hebt gedaan (leermiddelen).
Er moet een urenverantwoording bij: 7 x 2 uur is ideaal.
Tenslotte moet er een beoordeling bij, met een cijfer aan de hand van vijf criteria, die je zelf als doel hebt gesteld.