Animaties in Photoshop

Bewegende dingen trekken altijd aandacht. In Photoshop kan je ook animaties maken. Dat kan op twee manieren: met keyframes of met gif-animaties. Probeer in deze opdracht beide manieren. Zie de filmpjes met uitleg hier.

Gebruik je infographic / nieuwsbrief van de vorige opdracht, nu met drie gif-animaties erin: laat bijvoorbeeld afbeeldingen wisselen, in een loop. Zoals bij kleding, om de voor- en achterkant te laten zien, of bij een knipperende header.

Maak ook een tweede versie, waarin je drie elementen laat bewegen met keyframes. Bijvoorbeeld een logo wat op je afkomt, of juist verdwijnt.

Zie voor de uitleg de filmpjes verderop. Voorbeeldjes:

Een knipperende header

In het plaatje hierboven is de linkerkant een gif-animatie, de rechterkant is een jpg. De plaatjes staan naadloos naast elkaar.

Gif-animaties in Photoshop

Beeld-voor-beeld wordt ook wel gif-animatie genoemd. Je geeft dan bij elk frame aan hoe lang dat duurt, zoals een halve seconde. In elk frame toon je bijvoorbeeld een andere layer. In het Layer-palet zie je alle plaatjes, en bij elk frame zet je layers AAN of UIT:

Kies in Photoshop Venster > Werkruimte > Beweging, dan staan alle vensters en paletten al goed, en zie je onderin ook meteen de Tijdlijn. Lever het in als bewegende gif.

Keyframes in Photoshop

Keyframes gaat net als in Premiere of After Effects: in de tijdlijn zet je keyframes, en op elk keyframe verander je iets, door het object (de layer) te verplaatsen, of te vergroten/ verkleinen et cetera. De computer rekent dan alle tussenstappen uit, zoals de 23 overige frames in een seconde, om er een vloeiend filmpje van te maken. Lever in als gif.