Proeve van Bekwaamheid

Examenperiode

In de examenperiode P3 (eigenlijk P11) werk je aan je eindopdracht, de Proeve van Bekwaamheid. In de lessen wordt het volgende behandeld, waar je in P4 dan op beoordeeld wordt:


11.1 Gallery

Je Fotografie-opdracht zet je later als gallery in je website. Maak nu alvast een Proef-gallery, met minstens 6 plaatjes gemaakt met AI, dus met Dall-E, MidJourney of Firefly (liefst met allemaal).
 • Zorg dat de gallery klikbaar is (vroeger via Lightbox / Fancybox, nu via Jetpack > gratis account > instellingen)
 • Bij de popups moeten teksten (nu via Titel, direct onder de plaatjes) zoals je “prompt”
 • Zet er ook bij waaraan je nog kan zien dat dit AI is
 • Lever de foto-opdracht van Sander op als Pagina met gallery, klikbaar, met teksten erbij, en met een knop in het menu

11.2 Huisstijl analyse

Maak een analyse van de huisstijl van je gekozen medium en een analyse van een bericht/artikel.
 • Het logo / vignet: hoe ziet dat er uit, hoe gebruiken ze dat?
 • Wat zijn de lettertypes? (Website > Rechtsklik > Inspecteer Element > Font family)
 • Hoe gebruiken ze die lettertypes: groot, klein, HOOFDLETTERS, kleur?
 • Wat `zijn de huisstijl-kleuren? Open het logo in Photoshop en noteer de kleurcodes, of via Inspecteer
 • Wat is de ondertekst bij het logo (de pay off, of slogan)?
 • Wat is de Tone-of-Voice van de teksten? “U” of “jij”, voor welk publiek, wat voor schrijfstijl?
 • ARTIKEL-ANALYSE: Hoe ziet een artikel eruit? Intro? Citaten? Streamers? Tussenkopjes? Ondertitel? Links? Koptekst? Lengte alinea’s? Tekst-stijl? Vertel en laat het ook zien met plaatjes.
  KOP en BODY: font-family + font-size + lineheight oftewel noteer het Lettertype, de font-grootte en de interlinie
Lever het hier in als link naar je website-artikel (Bericht of Pagina), met teksten, plaatjes en voorbeelden, en een knop er naar toe in het menu.

Favicons

 1. Maak 3 verschillende ontwerpen voor je Favicon voor jouw website (500×500 pixels PNG)
 2. Feedback: Laat ze aan AJ zien en kies samen de beste
 3. Zet de favicon aan in je website (meestal Customizer > Site-identiteit > Site pictogram). Zie les 3 op https://rocweb.nl/opdrachten/
 4. Voeg je website toe aan je homescreen op je telefoon. Maak daar een screenshot van, en zet die in je Huisstijl analyse

11.3 Menu + multipage inline PDF

Maak een menu met alle knoppen van de Proeve. Dus alle items die je moet maken alvast in lege pagina’s.
Gebruik ook submenu’s. Zoek uit hoe dat nu allemaal werkt in jouw thema.
Maak ook Custom Links in je menu. Naar pdf’s bijvoorbeeld.
Maak ook een Multipage inline PDF in een pagina.
Zie de info bij les 3 op https://rocweb.nl/opdrachten/

11.4 Drie PDF’s omzetten naar artikel + CSS

 • Zet 3 van je PDF artikelen om in WordPress Berichten (of Pagina’s).
 • Gebruik de huisstijl van je medium, dus met de Custom CSS uit Les 2.
 • Update het menu zodat je nu naar de pagina’s gaat en niet naar de PDF’s.
 • Laat het aan de webdocent zien: vraag en verwerk de feedback

11.5 Custom CSS

En zie ook Les 6 CSS op https://rocweb.nl/opdrachten/
Lees weer door hoe je Custom CSS maakt, en maak zo een paar aanpassingen op je website, en gebruik daarvoor je huisstijl analyse van 11.2

11.6 Widgets en homepage

Bekijk alle Widgets in jouw thema, en kijk welke je kan gebruiken.
Vergelijk jouw website met de originele website. Beschrijf dat, in een kort artikel (nieuwe Pagina) met tekst en beeld. Welke elementen zijn goed gelukt? Welke dingen minder, of waren niet mogelijk? Welke elementen zou je nog graag willen toevoegen, op de homepage bijvoorbeeld? Laat het ook zien met screenshots. Zet deze pagina ook in je Menu en noem het “Widgets” of zoiets.

Voeg elementen toe op de homepage, met plugins of widgets, of gewoon met plaatjes. Als het maar een gevulde homepage wordt.

11.7 SEO

En lees alle info nog eens door op http://rocweb.nl/seo-search-engine-optimization/
 1. Bij je drie artikelen (een over AV, een over je Podcast en je reportage ) moeten alle bolletjes van SEO op groen staan, ook die voor “Leesbaarheid”.
 2. Doe bij elk Bericht ook een screenshot van je keyword-onderzoek, dat je op Google Trends deed.

11.8 Feedback

Vraag feedback aan de webdocent over je website als die bijna klaar is. Verwerk de feedback.